Användarmanual DpLoader

Den här presentationen är en användarmanual för DpLoader version 50.0.35


Användarmanual PlanDirekt 1.5

Den här presentationen är en användarmanual för PlanDirekt.


Planbeskrivning - mall

Gamla skolan i Zorn

Möjligggöra bygge av bostäder och kontor samt anläggande av park med bullskydd


Användarmanual PlanDirekt 1.6

Den här presentationen är en användarmanual för PlanDirekt version 1.6


Detaljplan Fornborgen - Kartdagarna

Möjligggöra bygge av bostäder och kontor samt anläggande av park med bullskydd


Emmas fantastiska projekt


Användarmanual PlanDirekt 1.5.1

Den här presentationen är en användarmanual för PlanDirekt version 1.5.1.


Dp Nordanvägen test

Att testa PlanDirekt


Detaljplan Fornborgen - Demo

Möjligggöra bygge av bostäder och kontor samt anläggande av park med bullskydd


Lyckoby Friluftsliv

Pågående arbete med en mall för ÖP, baserat på Ängelholms ÖP


Utökade byggrätter på bönboken

Utökade byggrätter på fastigheterna Bönboken 3 mfl.


Detaljplan Fornborgen

Möjligggöra bygge av bostäder och kontor samt anläggande av park med bullskydd


Hesselbyverket

Rivning av befintligt industriverksamhet och utveckling av ny blandstadsbebyggelse.


Testa helsideblock


Användarmanual för mallar

Hur du skapar en planbeskrivningsmall i Word för att importera till PlanDirekt.


test test test


Användarmanual PlanDirekt 1.7

Det här projektet är till för dagens kurs


Stamhem 6

Syftet med den förslagna detaljplanen är att möjliggöra ett skärmtak och en lagerbyggnad längs fastighetens södra gräns för att kunna lagra byggnadsställningar och annat material. Förslaget innebär en ändring av markanvändningen från J industriändamål till Z verksamheter för hela planområdet.


Kvarteret Backklövern m.fl.

Utökade byggrätter på fastigheterna Bönboken 3 mfl.


PlanDirekt Dokumentation

In det här projektet finns användardokumentation för PlanDirekt. Tex användarmanual, systemskiss, systemkrav, release notes mm.


Arbetsmaterial

Ska mer möjlighet för unga och äldre att bo kvar i den fina byggdenddd


Emma 2024

Jag testar lite


Användarmanual för exportmall

Användarmanual för att ta fram en exportmall.


Postiljonen 9

Utökade byggrätter på fastigheterna Postiljonen 6 mfl.


Användarmanual Focus DP till NGP

Den här presentationen är en användarmanual för export till NGP från Focus Detaljplan


Emmas otroliga projekt

Det här projektet kommer att bli så himla bra.