Introduktion

Användarmanual för PlanDirekt 1.5.1

Senaste ändring: 2023-02-22

I manualen hittar ni information och vägledning kring hur ni arbetar i PlanDirekt. Det finns även information om hur PlanDirekt kopplas till Focus, Planmosaiken och Minimap.

PlanDirekt är ett webbaserat verktyg för den digitala planprocessen. I PlanDirekt skriver vi planbeskrivningen och kopplar den till plankartan tillsammans med Focus. Vi kan även exportera planbeskrivningen eller publicera den till en webbsida.

Ett webbaserat verktyg

PlanDirekt är ett webbaserat verktyg, vilket innebär att det beter sig lite annorlunda i jämförelse med till exempel en vanlig texteditor som Word. De redigeringar som utförs i webgränssnittet måste sparas innan man lämnar de för att arbeta vidare i programmet. Man bör göra det till en god vana att trycka på sparaknappen efter att ha lagt till ett nytt block, ny media och skrivit text.

PlanDirekt stödjer i första hand Chrome som webbläsare. Eftersom att PlanDirekt är ett webbaserat verktyg kan de flesta tillämpningar och funktioner i webbläsaren användas i programmet. Exempelvis finns det inställningar för stavningskontroll i Chrome som kan tillämpas i PlanDirekt.

För att aktivera stavningskontroll i Chrome följ följande steg:

Steg 1: Klicka på de tre prickarna i översta hörn till höger i Chrome.

Steg 2: Välj "Inställningar".

Steg 3: Skrolla längst ner och klicka på "Avancerat".

Steg 4: Välj "Språk" i kolumnen till vänster.

Steg 5: Vid Stavningskontroll ska skjutreglaget vara aktiverat.

Kortkommandon i PlanDirekt följer även de som finns i Chrome. Här finns information om kortkommandon i Chrome.

En viss varsamhet behövs i samband med inställningar i webbläsaren. Ett exempel är när Chrome är inställd på automatisk översättning eller tillåter inte nedladdning av filer. För att kunna exportera från PlanDirekt måste man tillåta webbplatsen att ladda ned flera filer automatiskt (se bilden nedanför).

Systemskiss

Nedan kan ni se en systemskiss för PlanDirekt som förklarar vilka delar programmet består av. Den består av tre olika delar; själva webbgränssnittet för PlanDirekt, webkartan (Minimap) och Planmosaiken. PlanDirekt är sen kopplad till Focus, direkt med ett API samt genom Planmosaiken. Planbeskrivningen kan publiceras till interna och externa användare. Boverkets bestämmelsekatalog är integrerad i både Focus och PlanDirekt. Genom Focus levereras både planen och planbeskrivningen till Lantmäteriets geodataplatform.