Stilsättning av projekt

Stilsättning

Under PlanDirekts huvudmeny finner du fliken "Stilsättning". Genom att redigera här förändras stilsättningen på samtliga projekt. Under inställning kan färger och färgtema ändras och logga läggas till uppe i det vänstra hörnet.

Höger om inställningar visas en förhandsvisning på de ändringar som genomförts.

Utseendet på publicerade projekt kan ändras på flera olika sätt:

  • Bakgrundsfärg ändrar färgen på panelen som visas överst på varje avsnitt
  • Textfärg ändrar färgen på PlanDirekt-loggan och Visa avsnitt - knappen i vänstra hörnet
  • Primär ändrar knappfärgen längst ner i högra hörnet.
  • Sekundär ändrar färg på sekundära knappar och illustrationer på sidan
  • Färgtema ändrar det generella färgtemat som visas exempelvis bakom eller mellan blocken.
  • Loggor som till exempel kommunsköldar kan laddas upp genom att klicka på "Ladda upp logga" och sedan välja en bildfil i utforskaren som du vill ska användas som logga.

Avsluta och spara de ändringar som genomförts genom att klicka på "Spara ändringar".

Ni kan enkelt gå tillbaka till den senast sparade stilsättningen genom att klicka på "Ångra ändringar".