Användarhantering

Inloggning

Inloggningen i PlanDirekt baseras på AD-inloggning.

Flödet för en ny användare ser ut på följande sätt:

 1. Sök på webbplatsen

 2. Skriv in din AD-inloggning

 3. Klicka på knappen "Logga in med AD-konto"

Roller

I PlanDirekt är det 2 aktuella roller, administratör och dem som har åtkomst. Andra har inte åtkomst till PlanDirekt.

Administratör

 • Tillgång till Hantera användare
 • Tillgång till Stilsättning
 • Ge och ta bort åtkomst (om ej ad-styrt)
 • Ge och ta bort adminbehörighet (om ej ad-styrt)
 • Ge och ta bort ägarroll till samtliga projekt (Se Projektroller nedanför)
 • All behörighet som de som har behörigheten Åtkomst
 • All behörighet som de som har projektrollen ägare, i alla projekt

Åtkomst

 • Åtkomst till PlanDirekt funktioner, beroende på projektroller (se nedanför och i Hantera projekt avsnitt).
 • Läsa medborgardialoger
 • Skapa, redigera och ta bort formulär

Ej åtkomst

 • Användare med behörighet Ej åtkomst har ej möjlighet att logga in förrän en den är tilldelad till rätt AD grupp.

Projektroller

En arbetsgrupp kan skapas runt ett projekt med medlemmar med olika behörigheter. Användare kan ha 4 olika roller i ett projekt:

Administratör

Kan tilldela ägare till samtliga projekt

Har även all behörighet som ägare och medlem

Ägare

Kan tilldela medlemmar till projektet som den äger

Kan ta bort projektet som den äger

Användare blir en ägare per automatik när den skapar ett projekt

Har även all behörighet som medlem

Medlem

Kan redigera i projektet

Ej medlem

Kan endast förhandsgranska projektet, inte redigera

För att se hur användare hanteras på projektnivå se avsnitt Hantera projekt.

Användarhantering

Användarhantering

I tabellen ovanför visas användarhanteringen i PlanDirekt. Den är åtkomlig (för endast administratör) via nedersta knappen med två människor i menyn. Bredvid rubriken i översta raden i tabellen finns en pil som utför sortering. Ovanför tabellen i blåa bokstäver finns det en meny för att hantera kolumner, det går att dölja dem eller visa. "Exportera"-knappen exporterar tabellen som en CSV-fil. Filter kan användas för att söka användare, filtrering kan utföras på de kolumnerna som finns i tabellen. "Uppdatera"-knappen uppdaterar tabellen om något har ändrats.

För att ta bort användare tryck på soptunnan i raden som tillhör användaren. Om användaren ska tas bort måste den också tas bort i AD-gruppen.

Sökrutan kan användas för att söka efter användare,

Nederst i tabellen (på bilden 1-8 av 8 < >) är en indikator på hur många användare finns i PlanDirekt och att man kan bläddra till vänster eller höger för att visa fler användare.