Avsnitt
Avsnitt och underavsnitt

På vänster sida finns avsnitts menyn. Här redovisas de avsnitt och underavsnitt som skapas i projektet. Ett projekt kan ha ett till flera avsnitt, som i sin tur kan ha ett till flera underavsnitt. Den här hierarkin är till för visualisering och navigering i webgränssnittet, inte exporten till Word. Exporten till Word följer den ordningen på blocken så som projektet är uppbyggt och visar vald rubriknivå (H2-H5)

När användare börjar redigera i ett avsnitt markeras det i rött. Ett varningsmeddelande dyker upp om avsnittet lämnas innan det sparas.

Endast en person kan redigera i ett avsnitt i taget.

Samtidig redigering i att avsnitt är inte möjlig och förvarnas inte.

Det finns två sidtyper att välja på "Block" eller "Helsida". Var för sig har olika layout. Sidtypen kan inte redigeras i efterhand. Text redigeringen och valmöjligheter för mediaobjekt är snarlika i båda sidtyperna, med några få undantag. Här kan man även tagga ett avsnitt som tema (se avsnitt om taggning till tema och grupper).

  • För att skapa ett nytt avsnitt tryck på röda knappen med "+ Lägg till avsnitt".
  • För att redigera titeln eller namnet på avsnittet, redigera direkt i texten.
  • För att ändra ordningen på avsnitten, dra i punktsymbolen bredvid titeln på avsnittet.
  • För att ta bort avsnitt tryck på minus symbolen bredvid titeln på avsnittet.

Underavsnitt

Varje innehåll kan delegeras med ett underavsnitt. Notera att ett innehåll/block inte kan ha flera än ett underavsnitt. För att innehållet ska bli ett underavsnitt måste man först markera text och välja den som rubrik med knapparna H2 eller H3. Det är också viktigt att spara efter att ha tryckt på H2 - H5. Se följande steg:

  • Skriv text i innehållet
  • Välj text för rubrik
  • Tryck på "H2" - "H5"
  • Tryck på "Spara"
  • Tryck på "Underavsnitt" knappen (en pil åt höger)

För att ta bort underavsnitt från avsnittslistan, tryck på gråa cirkeln bredvid titeln av underavsnittet. Blocken är nu inte markerad som underavsnitt, visas inte som rubrik i avsnittslistan men innehållet finns fortfarande kvar och på sin plats i avsnittet.

Ett Media block kan inte delegeras ett underavsnitt.

Helsida avnsitt

Sidtyp - helsida

Sidtypen har två kolumner. Ena sidan är en stillastående bild, video eller karta (mediaobjekt). Andra kolumnen är rullande text. Skiftar man texten eller mediaobjektet till andra sidan, skiftas alla block i avsnittet.

Passar bra för karta, video eller bild med hög kvalitet och lång text.

Block avsnitt

Sidtyp - block

Sidtypen har olika former av block.

Heroblock

Ett heroblock är vanligtvis det första dina besökare ser, vilket gör det till en utmärkt plats att lära känna ditt fängslande innehåll. Med en bakgrundsbild eller video i utsträckt läge är detta det perfekta stället att göra ett bra första intryck. Notera i version 1.5.1 är alternativ text inte möjlig för Heroblock.

Passar bra för bild med hög kvalitet

Textblock med bild

Ett block med två kolumner. Ena delen består av text och den andra ett så kallat, mediaobjekt, bild, video eller karta. Standard är text på vänster sida och media till höger. Detta går att ändra genom en skiftknapp efter att man skapat blocket. Olikt helsida avsnittet, kan mediaobjektet och texten vara på höger eller vänstersida oberoende av hur andra block är uppsatta.

Passar bra i projekt med många kortare sektioner

Smalt Textblock

Ett smalare centrerat textblock. Det smalare textblocket ökar läsbarheten för användaren.

Passar både bra i projekt med många kortare sektioner eller med lång text och inget mediaobjekt

Mediablock

Ett block bestående en bild, karta, video eller inbäddad html med en fotnot nedanför.

Passar bra där bilden är i fokus och har hög kvalitet