Mallar
Mall med Boverkets föreskrifter

I PlanDirekt finns det 3 olika vägar att hantera en mall

1) Använd mallen som innehåller alla Boverkets föreskrifter

Vid skapande av ett projekt väljer man en mall som följer med PlanDirekt och bygger på de föreskrifterna som kommer från Boverket. Den innehåller alla tema, grupper och undergrupper. Dessa kan fördelaktigt användas som mall för att få en tydlig struktur på en planbeskrivning.

2) Import från Word

För att importera en mall från Word utgå från följande steg,

  1. Kommunen bygger sin mall i Word, med temaindelning och rubriker.
  2. Användaren i PlanDirekt importerar Wordfilen till PlanDirekt. Temaindelningen och rubriker följer med.
  3. Användaren skriver planbeskrivningen i PlanDirekt.

3) Kopiering av projekt

  1. Kommunen bygger sitt eget projekt i PlanDirekt och döper det till en mall.
  2. Användaren i PlanDirekt kopierar mallen, döper om den och skriver planbeskrivningen.

Oavsett vilken metod du väljer att bygga din mall på i PlanDirekt, kan du exportera planbeskrivningen till en Wordmall (se avsnitt Import/Export). I Wordmallen kan du stilisera som ett vanligt Word dokument men även lägga till attribut för formateringen och dela innehållet i fördefinierade rubriker och tema.