Integration till Focus

PlanDirekt har en integration mot Focus, vilket är programmet där man ritar plankartan. För att kunna koppla text i planbeskrivningen till bestämmelser och sätta motiv, måste ett PlanDirekt projekt vara kopplat till en plankarta. Utan koppling till ett Focus-projekt kan taggning av tema och grupper sättas då dessa inte har någon påverkan på plankartan. För att kunna skicka motiv till Focus och sätta motiv till bestämmelser krävs det att de kopplas samman.

Koppling av planbeskrivning till en plan

För att kunna koppla en planbeskrivning till en plan måste planen först exporteras från Focus till PlanDirekt. När knappen Koppla detaljplan är synlig betyder det att ingen koppling till plan har genomförts. När kopplingen är klar (se blocken nedanför hur du utför kopplingen) visas namnet på planen samt statusen som sätts i Focus. Textrutan som först visade projektets beskrivning hämtar nu syftet från Focus.

Bilden visar hur koppling till en plan genomförs

För att koppla planbeskrivningen till en plan, följ steg nedan:

  1. Klicka på "Koppla detaljplan knappen"
  2. Klicka på "pennan" för att koppla till en detaljplan
  3. Nu dyker upp lista av alla möjliga planer att koppla planbeskrivningen till. Du kan även söka efter plan med att söka efter status eller skriva namnet på detaljplanen.

Vid kopiering av planbeskrivning följer alla taggningar till tema och avsnitt samt referenser till objekt inne i projektet med. Kopplingen till plan kopieras dock inte. En omkoppling kommer att behöva göras.

I databasen har man endast en plan med samma plan-ID som planbeskrivningen går emot. Alla planbeskrivningar som är kopplade till planen uppdateras när något ändras i planen, till exempel status.

Redigering av plankartan

Har man skapat en karta i Focus, exporterad den till PlanDirekt och kopplat den till en planbeskrivning men vill redigera kartan i Focus då måste man aktivt exportera den igen från Focus till PlanDirekt. Så länge du behåller objektid på alla bestämmelser i planen kan du exportera den igen. Alla kopplingar av text till bestämmelser blir intakta.

Har du lagt till temat som du redigerar i Focus i en karta i Minimap Editor så uppdateras det per automatik när du exporterar planen från Focus. Du behöver inte gå in i planbeskrivningen och hämta upp kartan på nytt eller redigera något i Minimap Editor.