Import/Export

Import

I PlanDirekt har man möjlighet att importera ett Word dokument. Kommunen kan ha byggt upp en egen mall i Word med de teman och grupper som följer kommunens behov och tankar kring Boverkets föreskrifter. Planhandläggaren kan ha ett dokument med text och bilder som hen vill få in i PlanDirekt.

Rubriknivåer, text och även bilder följer med i importen. Projektet som importeras behövs alltid kontrolleras för att se att allt stämmer. Ett exempel på något som inte följer med i importen är ritningar som är gjorda i Word (Rita verktyget). Om projekt först är exporterat från PlanDirekt till Word och sen importerat igen till PlanDirekt, följer även taggning till tema och grupper med. På det sättet kan Word mallen även innehålla färdiga taggningar till tema och grupper. Värt är att nämna är att taggning till bestämmelser följer dock inte vid importen.

Importera Word dokument

Följ nedanstående steg för att importera ett Word dokument:

 1. Gå till första sidan (tryck på "Visa projekt"-knappen)
 2. Tryck på "Importera Projekt"-knappen längst ner till höger. Importera projekt rutan dyker upp.
 3. Tryck på "Ladda upp mall"
 4. Bläddra fram till valfritt Word dokument
 5. Tryck på "Importera" nederst till höger i Importera Projekt rutan.
 6. Ditt projekt har nu skapats nederst i projektlistan (du kan behöva ladda om webbplatsen).

Export

PlanDirekt är ett webbaserat presentationsverktyg. Syftet är först och främst att presentera en digital, levande planbeskrivning och det är där dess styrka ligger. En pdf är dock fortfarande viktig ur till exempel ett arkiveringsperspektiv. Utskrift till pdf sker via export till en open xml (.docx/Word) som i sin tur kan sparas som PDF eller PDF/A. Med exporten till Open XML följer taggning till tema och grupper samt taggningen mellan motiv och bestämmelse med. Vid exporten har man möjlighet att välja en Word mall att exportera till för att PlanDirekt ska ta upp formateringen från mallen. Formateringen i mallen kan till exempel bestå av sidfot och sidhuvud, en logga, teckensnitt samt teckenstorlek på brödtext och rubriker. Exporten fyller kort och gått på det befintliga dokumentet.

Följ nedanstående steg för att exportera ett projekt från PlanDirekt:

 1. Klicka på tre prickarna överst i högra hörnet i metadatarutan.
 2. Exportera ditt projekt med att trycka på "Exportera". Exportera Projekt rutan dyker upp.
 3. Tryck på "Exportera". Här exporteras projektet direkt till Word med den standardformateringen som finns vid ett tomt, nyöppnat Word.

För att använda Word mall hämta mallen med följande steg innan du exporterar:

 1. Tryck på "Ladda upp mall".
 2. Bläddra fram till valfritt Word dokument
 3. Tryck på "Exportera".

Word filen dyker upp nederst i vänstra hörnet och heter [projektnamn].docx.

Innehållsförteckning i Word exporten bör ersättas med en ny i Word. Detta för att få rätt rubriknivå och nummer på sidorna.

Export till Wordmall

När du bygger upp en mall i Word för att exportera till, kan du skapa attribut som fylls i vid exporten. Som ett exempel måste man markera plats för titel i Word dokumentet för att det ska ta upp projekttiteln. Attribut för projektbilden kan man även skriva i Wordmallen, till exempel på första sidan. Till höger ser du en tabell av de attributen som du kan skriva i Wordmallen. Samtliga attribut måste i mallen anges enligt formen [PLANDIREKT: XYZ]. Ett exempel på en första sida visas på bilden nedanför.

Exempel på första sida med attribut för titel och projektbild

Exempel på första sidan

Bokmärken i Word

Taggning till tema och grupper samt bestämmelser visas som bokmärken i Word. För att se taggningen tryck på ctrl + H och välj Bokmärken.

Custom XML

Lantmäteriet ger ut rekommendation för utbytesformat för planbeskrivning i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8). Utbytesformatet rekommenderas vara Office Open XML för utbyte av planbeskrivningar. Mer information samt instruktion hur detta kan visualiseras kan man läsa här. Geometrin som exporteras är WKT för planområdet för taggar till tema, grupper och undergrupper. Eftersom motiv taggas till bestämmelser exporteras geometrin för respektive bestämmelse.

Förenklad vägledning finns nedanför:

 1. Exportera planbeskrivning till Word
 2. Högerklicka på Word dokumentet
 3. Välj 7 zip och Packa upp till "xxx"
 4. Öppna custom Xml
 5. Öppna item.xml i Note Pad