WEB portal
PlanDirekt WEB portal

Syftet med PlanDirekt WEB portal är att användare kan på enkelt sätt importera egna tema för att ta upp de i Minimap Editor. Lösningen baseras på Sokigos GIS lösning CSM. För administration av teman i Minimap Editor finns två tillvägagångssätt; SSM eller PlanDirekt WEB portal. Många kommuner använder vårat kartverktyg CSM för sin interna eller externa karta. SSM är det administrativa verktyget för både CSM och Minimap Editor. Ett alternativ är att använda PlanDirekt WEB portal för att till exempel lägga till egna teman i Minimap Editor.

Vid installation följer en del karttema med PlanDirekt i WEB portalen, beroende på kundens behov och önskan samt datatillgänglighet. Exempel utgörs av teman från kommunens Planmosaik, skisser från PlanDirekt, teman från Planbanken, FB data som fastighetsyta och byggnadsyta samt ett generöst paket av öppen data från till exempel Riksantikvarieämbetet, MSB och Naturvårdsverket. Dessa tema kan läggas till som karttema i PlanDirekts kartor.

Under knappen "HJÄLP" i högra hörnet finner du bland annat Hjälpforum. Där finns gedigen användarmanual för CSM.

Arbetsgång i ett nötskal

Du har geoinformation som du vill presentera i din planbeskrivning i PlanDirekt. Exemplet utgörs av bullerutredning i en shp fil.

Steg 1: Importera shp filen i PlanDirekt WEB portal.

Steg 2: I PlanDirekt klickar du på "Välj karta" som mediaobjekt och klickar på "Minimap Editor"-knappen

Steg 3: I Minimap Editor skapar du en ny Minimap karta och lägger till bullerutredningen som tema

Steg 4: I PlanDirekt lägger du till din nya Minimap karta

Importering

I PlanDirekt WEB portal har man några olika möjligheter att importera olika format av geodata. För att kunna ta upp importerade geodatafilen görs den till ett användartema i portalen och blir med det tillgänglig i Minimap Editor. Det finns tre olika tillvägagångssätt:

  1. Skapa användartema
  2. GeoDirekt
  3. Importera verktyget

Skapa användartema

Detta verktyg används för att importera lokala filer för användning i CSM. Importerad data lagras i en användardatakälla. Det sker i två steg, man skapar metadata för temat (namn och beskrivning) och hämtar sen datakälla för nya temat.

I det här verktyget kan man skapa användartema på fyra sätt:

  • Importera data från fil (stödjer shp, tabfil, csv och gpx)
  • Skapa tom datakälla
  • Använda befintlig datakälla
  • Använda tjänst

GeoDirekt

Många kommuner använder GeoDirekt för att sprida geodata inom sin verksamhet. GeoDirekts uppgift är att skapa, publicera och beskriva geodata på en kommunövergripande nivå.

I PlanDirekt WEB portalen finner du GeoDirekt browser och portal via IMPORTERA verktyget.

Läs mer om GeoDirekt på Sokigos hemsida här.

Importera

I Importera verktyget hittar du utöver GeoDirekt, några andra verktyg för att importera geodata och skapa av det användartema i PlanDirekt WEB portalen. Om inte kommunen har GeoDirekt finns det verktyg för att importera WMS och WFS tjänster. Både rasterbild och vektordata går att hämta i den här verktygslådan.

I DataManager hanterar du bland annat användarteman.

För övrig information om funktionalitet i CSM se användarmanualen via hjälpknappen i CSM.