Kända buggar

Nedanför är en lista av kända buggar i version 1.5.1. De flesta kommer vi att åtgärda vid nästa version, 1.6. Sist i meningen är en siffra som refererar till ett internt numret på åtgärdspunkten (pbi) i backlocken.

 1. Filtrering av projekt slår igenom men visar dock alltid "Projektnamn (Stigande)" i rutan. (65625)
 2. Filter på Mina projekt visar inga projekt. Alternativ lösning är att välja sig själv i Skapad av filtern. (65625)
 3. När avsnitt kopplas till flera formulär tappas kopplingen till avsnittet utan varning (66148)
 4. Egen undergrupp blir inte automatiskt Annat (66342)
 5. Man kan inte spara projekt när inga ändringar har gjorts, tex när man klickar i titeln men ändrar inget (66153)
 6. Nyskapad helsida avsnitt visar inte innehåll förr än man trycker på plus/trycker på annat avsnitt och sen det nya (66211)
 7. Medborgardialog - inte ifylld ålder och betyg visas som minus siffra i export (66236)
 8. Ny tillagd kartan visas inte förrän man sparar avsnittet eller lägger till än ny karta (67414)
 9. Underavsnitt som läggs till får felmeddelandet Ändringar sparades inte! även om man har tryckt på spara knappen. Laddar man om sidan ser man att ändringar har ändå sparats och underavsnittet är tillagd. (67415).
 10. Filtrering av projekt - rensning av filter: Väljer man datum att filtrera projekt på funkerar filtern bra men rensar jag filtren sitter datumet kvar. Datumet förs tillbaka när man laddar om siten (67416)
 11. Publicering och avpublicering: En viss inkonsekvens är i publicering och avpublicering. Bäst praxis är att har man redigerat i ett projekt som är redan publicerad, avpublicera det och publicera igen för att vara säker om att all redigering visas ut.
 12. Fet stil och kursiv kan inte kombineras med stor (L) och extra stor text (XL).
 13. Innehållsförteckning som visas vid Word Export borde tas bort och ersättas med en ny i Word. Anledningen är att rubriknivåer och sidnummer blir inte rätt (67729).
 14. Vid import från Word till PlanDirekt kan projektet få ingen titel och det står: (ingen titel). Importerar man ett annat projekt som också får namnet (ingen titel) härmar det ny projektet innehållet från förra projektet. För att jobba runt detta bör man ge projektet en titel innan man importerar nästa Word dokument. (67746).
 15. Välj startplats fungerar inte i ett formulär. Jobba runt det med att välja kartans utsträckning i minimap editor. (67754)
 16. Heroblock publicerar ingen text ovanpå bilden (67755).
 17. I Heroblock kan man inte lägga till bakgrundsfärg på texten (67755).
 18. Hyperlänkar skapade i 1.5 versionen bryts vid uppgradering till 1.5.1 och måste länkas om.
 19. Formatteringen L och XL kan inte publiceras. Den publicerade sidan får felmeddelande och visas inte.
 20. Kursiv text i motivkoppling kan visa upp felmeddelande i klient. Jobba runt det med att inte välja extra formattering så som kursiv eller fetmarkering på motivkopplingen.