Release notes för 1.5.1

Största nyheten i version 1.5.1. är en ny och säkrare publicering av planbeskrivningar externt. Den möjliggör en ny system installation som pushar ut planbeskrivningen på en extern server.

Nedan ser ni flera goda nyheter som kommer i den här versionen:

Medborgardialog

Export av bilder - bilder exporteras som en fil med filnamn som även visas och refereras till i csv tabellen

Tillgänglighet

Publicerad planbeskrivning uppfyller tillgänglighetskrav WCAG 2.1. nivå AA

Alternativ text för bilder är inte längre ihopblandad med bildtext

Word export

Förbättringar i export av taggningar av tema och grupper samt till bestämmelser.

Administrering av projekt

Projektägare kan nu låsa sitt projekt för redigering

Filter på Skapad av läggs till

Kartor

  • Administratör kan nu välja utsträckning av kartor i PlanDirekt utan att behöva göra det för varje karta i Minimap Editor
  • Utsträckning av kartor exporteras till Word

Versionsnummer visas i admin gränssnitt

Buggrättningar

  • Export av kartor - kartor exporteras till Word med önskad utsträckning från Minimap editor
  • Skapad datum i metadatarutan ändras till samma datum och som Senast ändrad (66155)
  • Kartan snurrar och visas inte när en karta ska läggas till som mediaobjekt. Tillfällig lösning är att stänga ner fönstret (Välj mimimap fönstret) och klicka igen på Välj karta knappen.