Tillgänglihetsredogörelse

Nedanför finns det en tillgänglighetsredogörelse som kommuner kan använda och publicera på sin websida.

Tillgänglighetsredogörelse

X kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen x uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa DOS-lagen, som följer branchstandarden WCAG 2.1, nivå AA, väldigt nära inpå.

Tillgänglighet på vår webbplats

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår tjänst WCAG 2.1 nivå AA.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG inom följande områden:

Innehåll

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.11, 1.4.3, 3.3.3, 2.3.1, 3.3.2, 2.4.4, 2.4.6 Då kommunerna är ansvariga för innehåll så kan det förekomma brister i tillgänglighet vad gäller innehåll. Detta kan röra sig från ordning av rubrik-nivåer till att det finns exempelvis textbaserade alternativ för videor eller ljud.

Teknik

Överflödig navigering (tab-index) kan förekomma i exempelvis listning av sidor i projektvy.

2.2.2. Laddningsanimationer går ej att stänga av.

1.3.5. Autocomplete finns inte.

Pedagogik

Knappar med fel förklaring kan förekomma.

Röststyrning och skärmuppläsning av text har inte kontrollerats.

2.4.1 Förbättringar behöver ske vad gäller navigering med tangentbord och ARIA-roller.

2.4.5 Det finns endast listning av sidor och block i menyn för att navigera till dessa.

Språk

Långa texter och eventuella stav- och syftningsfel kan förekomma då text tillandahålles av respektive kommun.

Bedömningen gjordes 11 januari 2023 med verktyget SiteImprove Accessibility Checker, samt via manuell granskning enligt Webbriktlinjer