Hantera projekt

Lägg till ett projekt

För att lägga till ett nytt projekt, gå till startsidan och tryck på "plus-symbolen" i högra hörnet. Skriv en titel för ditt projekt. Titeln går att redigera i efterhand. Välj mall för ditt projekt.

Projektmall

Det finns två olika mallar att välja på:

 • Ett tomt projekt utan någon mall eller innehåll.
 • Planbeskrivning. Här skapas ett projekt med tema och gruppindelning som följer Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning samt plan- och bygglagen (PBL).

Ta bort projekt

För att ta bort projektet, gå till första sidan, tryck på tre punkterna överst i högra hörnet. Tryck på "Radera". Publicerade projekt kan inte tas bort.

Kopiera projekt

För att kopiera ett projekt, gå till första sidan och hitta projektet som du vill kopiera.

Följ sedan följande steg,

 1. Tryck på tre punkterna överst i högra hörnet.
 2. Tryck på knappen "Kopiera". En kopia skapas nederst i projektlistan.
 3. Ändra rubriken på projektet.

Allt innehåll följer med i kopian, till exempel alla bilder, text, avsnitt och taggningar. Koppling till plan kopieras inte, men alla referenser till objekt inne i projektet är kvar.

Redigera i projekt

Redigering i projekt sker genom att trycka på knappen "Redigera" i metadatarutan. Fler än en användare kan redigera i samma projekt samtidigt. Endast en användare i taget kan redigera i ett avsnitt.

Publicera projekt

För att göra din digitala planbeskrivning åtkomlig till dina kollegor eller medborgare kan du publicera ditt projekt. När det är publicerat kan andra läsa det, men inte redigera i det. Kom ihåg att så fort du redigerar något i projektet och sparar, då uppdateras ändringarna på den publicerade webbplatsen också. Bäst praxis är att vill man redigera i ett publicerad projekt, avpublicera det och publicera det igen. (Se avsnitt Kända buggar nr. 12)

Url-en som projektet får när det skapas blir åtkomlig för andra när du publicerar det. Url-en kan bäddas in på en webbsida eller användas som en länk.

Knappen "Ej publicerad" i metadata rutan indikerar att projektet inte är publicerad. Trycker du på knappen får du upp rutan som visas på bilden. Där kan du trycka på Avpublicera om du vill ta tillbaka publiceringen. Här når du även URL-en för ditt projekt.

Kategorisera projekt

Kategorisering av projekt kan vara användbart för kommuner som har många projekt, till exempel i olika kvarter eller delar av kommunen. Detta för att kunna filtrera på endast den kommundelen som är relevant.

På bilden till vänster är knappen för att kategorisera markerad gul. Trycker du på den får du möjlighet att skapa en ny kategori genom att skriva text i gråa rutan och sedan trycka på "Lägg till". Genom att trycka på pilen syns alla tillgängliga kategorier. De blåa kategorierna som syns på bilden är markerade för detta projekt (Natur och Norr). Du kan trycka på krysset för att ta bort kategorin. Kategorierna som du väljer kan du du även se i bilden bredvid "+Kategorisera"-knappen. Färgen på kategorin är slumpmässig men visas likadan i alla projekt.

Hantera projektroller

Gulmarkerade och färgade cirklarna på bilden till vänster öppnar ett fönster där du kan hantera behörighet till projektet. Du blir ägare till det projektet som du skapar per automatik. Bokstaven som syns kommer från den första bokstaven i ditt namn och cirkeln får en slumpmässig färg som blir likadan för dig i alla projekt och projektroller.

I Användarlistan i den mindre bilden listas alla användare som har åtkomst till PlanDirekt eller är en administratör. Du kan även söka efter användare genom att skriva i sökrutan.

Till höger i mindre bilden ser du vilka som är medlemmar i ditt projekt. I det här fallet är medlemmarna 3; Briet som är även ägare, Joel och Otto som är samarbetare i projektet. Freddie och Mischa är inte medlemmar i projektet. För att lägga till medlem i projektet trycker du på plus-märket bredvid namnet i användarlistan. För att göra en användare till ägare trycker du på kronan. Ett projekt kan ha enbart ha en ägare. För att ta bort medlem från projektgruppen tryck på krysset. Om du redigerar medlemsgruppen kom ihåg att spara genom att trycka på "spara ändringar"-knappen.

Nedanför ser du vilken behörighet varje projektroll har.

Projektroller

En arbetsgrupp kan skapas runt ett projekt med medlemmar med olika behörigheter. Användare kan ha 2 olika roller i ett projekt. En PlanDirekt administratör kan tilldela ägare till samtliga projekt och har all behörighet som ägare och medlem i projekt har.

Ägare

Kan tilldela medlemmar till projektet som den äger

Kan ta bort projektet som den äger

Användare blir en ägare per automatik när den skapar ett projekt

Har även all behörighet som en medlem har

Medlem

Kan redigera i de projekten som hen är medlem i

De som har behörighet till PlanDirekt men är inte medlemmar i ett projekt kan endast förhandsgranska projektet, inte redigera. De kan dock både kopiera och exportera det till Word.

Metadata

Metadata

En ruta i projektlistan representerar ett projekt eller en planbeskrivning.

 1. Titel: Redigera titeln genom att skriva i fältet
 2. Skapad: Visar vem som skapade projektet och när
 3. Senast ändrad: Visar vem som senast ändrade projektet (i redigeringsläge) och när.
 4. Projektbild: En beskrivande bild för projektet/planbeskrivningen. Hamnar som första bild när planbeskrivningen exporteras till Word. Tryck på "Ladda upp bild" när du skapar ett nytt projekt. För att ändra bild tryck på "Ersätt bild".
 5. Tryck på "Alternativtext" för att skriva alternativtext för bilden.
 6. Syfte/Beskrivning: Textfält för beskrivning av projektet. När planbeskrivningen är kopplad till en plan i Focus ändras rutans ändamål från att visa beskrivning till att visa syftet för planbeskrivningen. Syftet sätts i Focus och hämtas automatiskt.