Kommande version

PlanDirekt 1.6 är planerat Q1 2023. Focus ligger på utveckling av bestämmelsehantering och en ny texteditor.